वूमेन्स डे, “ख्रिस्ती दृष्टीकोनातून”

                                                                वूमेन्स डे, “ख्रिस्ती दृष्टीकोनातून” प्रस्तावना: आपल्याला माहित आहे वूमेन्स डे आठ मार्च रोजी जगभर साजरा केल्या जातो. जगभरातील स्रियांनी जीवनाच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रात गाठलेल्या… Continue reading वूमेन्स डे, “ख्रिस्ती दृष्टीकोनातून”

मौंडी गुरुवार. योहान १३:१-३५

                                                                       मौंडी  गुरुवार  प्रस्तावना : पवित्र शास्त्रात मौंडी गुरुवार अशा शब्दाचा उल्लेख नाही. परंतु आज संपूर्ण ख्रिस्ती मंडळ्यांमध्ये मौंडी गुरुवार पाळतात… Continue reading मौंडी गुरुवार. योहान १३:१-३५

Optimized by Optimole