नवीन वर्षासाठी बायबलमधील वचने

  नवीन वर्षासाठी बायबलमधील  वचने  पूर्वीच्या गोष्टी तुम्ही आठवू नका आणि पुरातन गोष्टी ध्यानांत आणू नका. पाहा मी एक नवे कृत्य करतो, आतां ते  उगवेल; तुम्ही ते समजणार नाही काय? मी रानात मार्ग करीन, आणि वाळवंटांत नद्या वाहवीन. रानातले पशु, कोल्हे व शहामृग मला मान देतील , कारण मी आपल्या लोकांस, माझ्या निवडिलेल्यास पिण्यासाठी रानात… Continue reading नवीन वर्षासाठी बायबलमधील वचने

Optimized by Optimole