आशीर्वादित होशील अनुवाद २८:३.

   तुझ्या उत्कर्षाचा मार्ग   वचन: नगरात तू आशीर्वादित होशील आणि शेतात तू आशीर्वादित होशील.  अनुवाद २८:३.  प्रास्ताविक: देवाचे आज्ञा पालन म्हणजे शिस्तबद्ध, उपकारक, शांतीप्रिय जीवनशैली अनुसरणे आहे. जर आपण देवाचे आज्ञापालन करू तर आपल्याला आध्यात्मिक, सामाजिक, राजकीय, व आर्थिक आशीर्वाद प्राप्त होतात हे वरील वचन स्पष्ट करते. नगरात तू आशीर्वादित होशील आणि शेतात तू आशीर्वादित… Continue reading आशीर्वादित होशील अनुवाद २८:३.

आत्महत्येला पर्याय ‘धीर’ आहे ! यशया ४०:३१.

नवी भरारी कशी घ्याल? वचन: परंतु जे यहोवाची प्रतीक्षा करतात, ते आपली शक्ती नवी करतील,ते गरुडा सारखे पंखानी वर जातील ते धावतील तरी दमणार नाहीत; ते चालतील तरी थकणार नाहीत . यशया ४०:३१. मनुष्य आपल्या जीवनातील परिस्थितीला समजून घेत असताना अनेक निकष लावतो, अनेक अंगांनी तो जीवनातील घडामोडीना समजून घेण्याचा प्रयत्न करतो.  त्याचे दिवस वाईट… Continue reading आत्महत्येला पर्याय ‘धीर’ आहे ! यशया ४०:३१.

ख्रिस्ती लोकांतील भेदभाव, रोम १०:१२

भेदभाव व ख्रिस्ती जीवन वचन: देव भेदभाव करत नाही. कारण सर्वांचा प्रभू एकच असून जे त्याचा धावा करितात त्या सर्वास पुरवठा करण्या इतका तो संपन्न आहे. रोम:- १०: १२ मानवी व्यवहारा  मध्ये सर्वत्र भेदभाव अनुभवयास येतो. जसे जाती भेद, धर्म भेद,आप्त भेद, प्रांत भेद, भाषा भेद, लिंगभेद  काळा गोरा भेद, हि यादी खूप मोठी होऊ… Continue reading ख्रिस्ती लोकांतील भेदभाव, रोम १०:१२

महान सत्य. रोम ११:३६.

गूढ सत्याचा शोध  वचन: सर्वकाही त्याच्या पासून व त्याच्या द्वारे व त्याच्याच प्रित्यर्थ आहे. रोम ११:३६. प्रास्ताविक: जगातील घडामोडी अथवा आपले वैयक्तिक अनुभव आपल्या पुढे अनेक प्रश्न उपस्थित करतात. काय बरोबर काय चूक किंवा घडणाऱ्या गोष्टीं मागची कारणे काही कळत नाही. तरी मनुष्य आपल्या कुवतीनुसार काही अर्थ काढण्याचा प्रयत्त्न करतो. जितके त्याला कळते त्या आधारावर… Continue reading महान सत्य. रोम ११:३६.

“सफल जीवनाचे रहस्य” स्तोत्र ३७: १८

सफलतेचे रहस्य  वचन:सात्विकाच्या दिनचर्येकडे परमेश्वराचे लक्ष असते, त्याचे वतन सर्वकाळ टिकते स्तोत्र ३७:१८. प्रास्ताविक : आज जगात सात्विक जीवनाला कोणी महत्व देत नाही. माणसे एकमेकांना अनुसरत असतात. त्यामुळे आज आपण सर्रास हे ऐकतो की; ‘आजकाल कोण सत्याने वागतो‘ या वरून असे दिसते की जगात खूपच कमी लोक आहेत जे खरे सात्विक जीवन जगतात. म्हणून आपल्याला सर्वत्र… Continue reading “सफल जीवनाचे रहस्य” स्तोत्र ३७: १८

बायबलची वचने मराठीमध्ये

 आत्मिक मृत्यूपासून वाचवणारी “सार्वकालिक जीवनासाठीची” देवाची पवित्र शास्त्रातील वचने  १] ” देवाने जगावर एवढी प्रीती केली की त्याने आपला एकुलता एक पुत्र दिला; अशासाठीकी जो कोणी त्याच्यावर विश्वास ठेवतो त्याचा नाश होऊ नये तर त्याला सार्वकालिक जीवन प्राप्त व्हावे.” योहान ३:१६  २]  “ह्या विषयी आश्चर्य करू नका. कारण कबरेतील सर्व माणसे त्याची वाणी ऐकतील आणि… Continue reading बायबलची वचने मराठीमध्ये

देवाचे संरक्षण स्तोत्र ९१:३

वचन: तो पारध्याच्या पाशा पासून घातक मरी पासून तुझा बचाव करीन. स्तोत्र ९१:३. प्रस्तावना : मानवाला खरे संरक्षण देवाकडूनच आहे. परंतु मानव देवावर अवलंबून न राहता आपल्या आर्थिक बळावर, राजकीय बळावर, बाहुबळावर, व बुद्धिमत्तेवर अधिक अवलंबून राहतो. पण ज्यांना देवाची ओळख आहे, जे त्याच्यावर विश्वास ठेवतात ते परमेश्वरालाच आपल्या संरक्षणाचा श्रोत मानतात. देवामधील संरक्षण : संपूर्ण… Continue reading देवाचे संरक्षण स्तोत्र ९१:३

देवाचे राज्य कोठे व कसे आहे ? लूक १७;२१

देवराज्याचे रहस्य  वचन: पहा देवाचे राज्य तुमच्या मध्ये आहे. लूक १७:२१. प्रस्तावना : देवाचे राज्य हि अमूर्त संकल्पना नाही, ते प्रत्यक्ष अस्तित्वात आहे. त्याची एक व्यवस्था आहे, ते कार्यरत आहे, त्याची मूल्ये आहेत. ते अतिशय सामर्थ्यशाली आहे. ख्रिस्ताद्वारे ते माणसाला प्रगट झाले आहे. तरी अनेकांना हे राज्य समजून घेताना व अंगिकारताना अवघड जाते. कारण ते आज… Continue reading देवाचे राज्य कोठे व कसे आहे ? लूक १७;२१

जीवन व मरण मनुष्याच्या हाती आहे, यहे १८:३२.

जीवनाचा मार्ग  वचन: मरणाऱ्याच्या मृत्यूने मला संतोष होत नाही, तर मागे फिरा व जिवंत रहा यहे १८:३२. प्रस्तावना: आपल्याला प्रश्न पडू शकतो की, मरणाऱ्याच्या मृत्यूने मला संतोष होत नाही असे जर देव म्हणतो तर त्याने माणसाला अमर का केले नाही ? तर प्रियांनो, देवाने माणसाला अमर जीवन देऊनच निर्माण केले होते. परंतु आज्ञाभंगाच्या पापामुळे माणसात… Continue reading जीवन व मरण मनुष्याच्या हाती आहे, यहे १८:३२.

“यशाचा राजमार्ग” स्तोत्र १:३.

यशस्वी जीवनाचे रहस्य  वचन:जे झाड पाण्याच्या प्रवाहाजवळ लावलेले असते, जे  आपल्या हंगामी फळ देते, ज्याची पाने कोमेजत नाहीत, आशा झाडा सारखा तो आहे आणि जे काही तो हाती घेतो ते सिद्धीस जाते.  स्तोत्र १:३. प्रस्तावना: नितळ स्वच्छ पाण्याचा प्रवाह, सुंदर पानाफ़ुलांनी व रसाळ फळांनी डवरलेले झाड. आणि संथ स्वच्छ वाहणारा थंडगार वारा.हे दृश्य फक्त डोळ्यां… Continue reading “यशाचा राजमार्ग” स्तोत्र १:३.

Optimized by Optimole