वेदी व तिचे महत्व. उत्पत्ती ८:२०.

वचन: नोहाने यहोवा साठी वेदी बांधली; आणि त्याने सर्व शुध्द पशूतुन व सर्व शुध्द पक्षातून काही घेतले आणि वेदीवर होमार्पणे अर्पिली, उत्पत्ती ८:२०.

Optimized by Optimole