देवाची नावे व आशीर्वादांची रहस्ये ! [ पवित्र शास्त्र सिद्धांत ]

देवाची नावे  व आशीर्वादांची रहस्ये ! प्रस्तावना: देव एक आहे; ज्याने सृष्टीची रचना केली. तो अनन्य आहे. तरी त्याची नावे अनेक आहेत. या प्रत्येक नावामध्ये एक रहस्य आहे. देवाविषयी एक प्रकटीकरण आहे. हि नावे देवाचे व्यक्तित्व प्रकट करितात. देवाचे नाव सर्वश्रेष्ट आहे, व सर्व अधिकारांनी युक्त असे सर्व समर्थ नाव आहे. स्तोत्रकर्ता म्हणतो,”हे यहोवा, आमच्या… Continue reading देवाची नावे व आशीर्वादांची रहस्ये ! [ पवित्र शास्त्र सिद्धांत ]

Optimized by Optimole