आरोग्यासाठी-देवाची-वचने-मराठी-मध्ये

 आरोग्यासाठी देवाची वचने 1] यहोवा रोफे [ राफा ] : निरोगी करणारा देव,” जर तू लक्ष लावून यहोवा तुझा देव याची वाणी ऐकशील व त्याच्या दृष्टीने नीट ते करशील व त्याच्या आज्ञांकडे कान देशील आणि त्याचे सर्व नियम पाळशील, तर जी दुखणी मी मिसऱ्यांवर घातली त्यातले कोणतेही तुझ्यावर घालणार नाही कारण मी यहोवा तुला निरोगी… Continue reading आरोग्यासाठी-देवाची-वचने-मराठी-मध्ये

बायबल स्टडी [ आत्मिक जीवन भाग २]

  आत्मिक जीवनाला अडखळण असणाऱ्या कल्पना किंवा विचार  प्रास्ताविक:आत्मिक जीवनाबद्दल समजून घेताना आधी त्याबद्दलचे नकारात्मिक विचार समजून घेऊन आपण आपल्या आत्मिक वाटचालीत सुस्पष्टता आणली पाहिजे. आत्मिक जीवन हे पूर्णपणे समजून उमजून जगणे महत्वाचे आहे. पवित्र शास्त्र अभ्यास खूप काळजीपूर्वक करून ख्रिस्ती जीवनाची वाटचाल करणे आवश्यक आहे. कारण आपल्या जीवनावर अनेक गोष्टींचा प्रभाव असतो. रोज आपण नवनवीन… Continue reading बायबल स्टडी [ आत्मिक जीवन भाग २]

Optimized by Optimole