देवाचे श्रेष्टत्व [ सारसत्व ]

 देवाचे श्रेष्टत्व [ सारसत्व ]  देवाला त्याच्या पूर्ण क्षमतेमध्ये किंवा त्याच्या पूर्णत्वामध्ये तो कसा आहे हे माणसाला समजणे शक्य नाही. परमेश्वर थोर व परमस्तुत्य आहे, त्याची थोरवी अगम्य आहे.स्तोत्र १४५: ३ परंतु आपण देवाला, त्याच्या अस्तित्वाला ओळखून त्याची ओळख करून घेऊ शकतो. त्याच्याशी आपले सबंध अधिक घनिष्ट करू शकतो.पवित्र शास्त्र सांगते देव माणसावर प्रीती करितो… Continue reading देवाचे श्रेष्टत्व [ सारसत्व ]

देव कसा आहे ?

देवाच्या व्यक्तित्वाचे पैलू : देव कोण आहे ? देव कसा आहे ? जे जर आपल्याला समजून घ्यावयाचे असेल तर पवित्र शास्त्र बायबल मध्ये देवाचे प्रगट झालेले व्यक्तित्व आपण समजून घेतले पाहिजे. देवाने आपल्याला स्वतःचा परिचय देताना आपल्याला समजेल असा आपला परिचय दिला आहे.  देवाच्या व्यक्तित्वाचे हे पैलू आपण जितके समजून घेऊ तितके आपण त्याच्या अधिकारांशी, सामर्थ्याशी,… Continue reading देव कसा आहे ?

Optimized by Optimole