पवित्र-आत्मा-बायबल-स्टडी-भाग-५

आत्म्याच्या प्रेरणेने चालण्याने विश्वासणाऱ्याचे व्यक्तित्व अतिशय उच्च कोटीच्या जीवनशैलीमध्ये परावर्तित होते.”आत्म्याचे फळ हे आहे: प्रीती, आनंद, शांती, सहनशीलता, ममता, चांगलेपणा, विश्वासूपणा, लीनता, इंद्रियदमन अशा गोष्टींविरुद्ध नियमशास्त्र नाही. गलती ५:२२-२३.

तारणाचे-आशीर्वाद-बायबल-स्टडी-भाग-४

तारणाचे आशीर्वाद  प्रस्तावना: तारण या शब्दाचा सर्वसाधारण नैसर्गिक अर्थ आहे, वाचणे, बचाव होणे, संरक्षण होणे. हा शब्द वाचताना, बोलताना, व  ऐकताना आपल्याला बहुतेकदा हाच अर्थबोध होतो, किंवा अभिप्रित असते की,प्रभू येशूने नरकाग्नीच्या शिक्षेपासून आपला बचाव केला.प्रेषित १०:४३. परंतु तारणामुळे आपल्याला किती आशीर्वाद प्राप्त झाले आहेत. ते आपल्या जीवनाला कशाप्रकारे सर्वांगसुंदर बनवत आहेत. याचा अर्थबोध बहुतेकदा… Continue reading तारणाचे-आशीर्वाद-बायबल-स्टडी-भाग-४

तारण-व-आत्मिक-जीवन-बायबल-स्टडी-[-आत्मिक-जीवन-]-भाग-३.

 तारण व आत्मिक जीवन  प्रस्तावना: आपले आत्मिक जीवन समजून घेताना, तारण व आत्मिक जीवन यातील फरक समजून घेणे अतिशय महत्वाचे आहे. तारण व आत्मिक जीवन या दोन्ही गोष्टी पवित्रीकरणाच्या उद्देशाने घडून येतात. या दोन्ही गोष्टी एकमेकांपासून भिन्न आहेत. त्यांची कार्य वैशिष्ट्ये वेगळी आहेत व त्यांचे परिणाम वेगळे आहेत. तरी स्वाभाविकपणे एकीतून दुसरीचा उगम होतो, म्हणून दोन्हींना… Continue reading तारण-व-आत्मिक-जीवन-बायबल-स्टडी-[-आत्मिक-जीवन-]-भाग-३.

बायबल स्टडी [ आत्मिक जीवन भाग २]

  आत्मिक जीवनाला अडखळण असणाऱ्या कल्पना किंवा विचार  प्रास्ताविक:आत्मिक जीवनाबद्दल समजून घेताना आधी त्याबद्दलचे नकारात्मिक विचार समजून घेऊन आपण आपल्या आत्मिक वाटचालीत सुस्पष्टता आणली पाहिजे. आत्मिक जीवन हे पूर्णपणे समजून उमजून जगणे महत्वाचे आहे. पवित्र शास्त्र अभ्यास खूप काळजीपूर्वक करून ख्रिस्ती जीवनाची वाटचाल करणे आवश्यक आहे. कारण आपल्या जीवनावर अनेक गोष्टींचा प्रभाव असतो. रोज आपण नवनवीन… Continue reading बायबल स्टडी [ आत्मिक जीवन भाग २]

बायबल स्टडी [आत्मिक जीवन भाग १]

बायबल स्टडी [ अध्यात्मिक जीवन ]  ख्रिस्ती आत्मिक जीवनाचा पाया  प्रस्तावना: ख्रिस्ती जीवन म्हणजे “आत्मिक जीवन” असे आपण म्हणू शकतो. कारण ख्रिस्ती व्यक्तीने आत्मिक असणे आवश्यक आहे, किंवा आपण असेही म्हणू शकतो की ख्रिस्ती व्यक्ती म्हणजे आत्मिक व्यक्ती, जर कोणी ख्रिस्ती व्यक्ती, “आत्मिक” नाही तर तो ख्रिस्ती नाही. आणि हि अतिशोव्यक्ति नाही तर सत्य आहे. प्रभू… Continue reading बायबल स्टडी [आत्मिक जीवन भाग १]

आशीर्वादित होशील अनुवाद २८:३.

   तुझ्या उत्कर्षाचा मार्ग   वचन: नगरात तू आशीर्वादित होशील आणि शेतात तू आशीर्वादित होशील.  अनुवाद २८:३.  प्रास्ताविक: देवाचे आज्ञा पालन म्हणजे शिस्तबद्ध, उपकारक, शांतीप्रिय जीवनशैली अनुसरणे आहे. जर आपण देवाचे आज्ञापालन करू तर आपल्याला आध्यात्मिक, सामाजिक, राजकीय, व आर्थिक आशीर्वाद प्राप्त होतात हे वरील वचन स्पष्ट करते. नगरात तू आशीर्वादित होशील आणि शेतात तू आशीर्वादित… Continue reading आशीर्वादित होशील अनुवाद २८:३.

ख्रिस्ती लोकांतील भेदभाव, रोम १०:१२

भेदभाव व ख्रिस्ती जीवन वचन: देव भेदभाव करत नाही. कारण सर्वांचा प्रभू एकच असून जे त्याचा धावा करितात त्या सर्वास पुरवठा करण्या इतका तो संपन्न आहे. रोम:- १०: १२ मानवी व्यवहारा  मध्ये सर्वत्र भेदभाव अनुभवयास येतो. जसे जाती भेद, धर्म भेद,आप्त भेद, प्रांत भेद, भाषा भेद, लिंगभेद  काळा गोरा भेद, हि यादी खूप मोठी होऊ… Continue reading ख्रिस्ती लोकांतील भेदभाव, रोम १०:१२

देवाचे संरक्षण स्तोत्र ९१:३

वचन: तो पारध्याच्या पाशा पासून घातक मरी पासून तुझा बचाव करीन. स्तोत्र ९१:३. प्रस्तावना : मानवाला खरे संरक्षण देवाकडूनच आहे. परंतु मानव देवावर अवलंबून न राहता आपल्या आर्थिक बळावर, राजकीय बळावर, बाहुबळावर, व बुद्धिमत्तेवर अधिक अवलंबून राहतो. पण ज्यांना देवाची ओळख आहे, जे त्याच्यावर विश्वास ठेवतात ते परमेश्वरालाच आपल्या संरक्षणाचा श्रोत मानतात. देवामधील संरक्षण : संपूर्ण… Continue reading देवाचे संरक्षण स्तोत्र ९१:३

देवाचे राज्य कोठे व कसे आहे ? लूक १७;२१

देवराज्याचे रहस्य  वचन: पहा देवाचे राज्य तुमच्या मध्ये आहे. लूक १७:२१. प्रस्तावना : देवाचे राज्य हि अमूर्त संकल्पना नाही, ते प्रत्यक्ष अस्तित्वात आहे. त्याची एक व्यवस्था आहे, ते कार्यरत आहे, त्याची मूल्ये आहेत. ते अतिशय सामर्थ्यशाली आहे. ख्रिस्ताद्वारे ते माणसाला प्रगट झाले आहे. तरी अनेकांना हे राज्य समजून घेताना व अंगिकारताना अवघड जाते. कारण ते आज… Continue reading देवाचे राज्य कोठे व कसे आहे ? लूक १७;२१

साप व सैतान उत्पत्ती ३:१

वाईटचे प्रतीक साप  परमेश्वर देवाने उत्पन्न केलेल्या सर्व वनचरात सर्प फार धूर्त होता. तो स्त्रीला म्हणाला, तुम्ही बागेतील कोणत्याही झाडाचे फळ खाऊ नये असे देवाने तुम्हास सांगितले हे खरे काय? उत्पत्ती ३:१ प्रस्तावना : आपला स्वभाव अनेकदा आपल्याला अडचणीत आणतो, भोळा स्वभाव, चलाख स्वभाव, धूर्त स्वभाव, असे स्वभावाचे अनेक प्रकार आपल्याला माहित आहेत. भोळ्या स्वभावाचा… Continue reading साप व सैतान उत्पत्ती ३:१

Optimized by Optimole