मौंडी गुरुवार. योहान १३:१-३५

                                                                       मौंडी  गुरुवार  प्रस्तावना : पवित्र शास्त्रात मौंडी गुरुवार अशा शब्दाचा उल्लेख नाही. परंतु आज संपूर्ण ख्रिस्ती मंडळ्यांमध्ये मौंडी गुरुवार पाळतात… Continue reading मौंडी गुरुवार. योहान १३:१-३५

Optimized by Optimole