भिऊ नका देव संरक्षणाची हमी देतो, उत्पत्ती १२:३

आब्राहम व आशीर्वाद   वचन: तुझे अभिष्ट चिंतीतील त्यांचे मी अभिष्ट करिन, तुझे जे अनिष्ट चिंतीतील त्यांचे मी अनिष्ट करिन, तुझ्याद्वारे पृथ्वीवरील सर्व मानव कल्याण पावतील. उत्पत्ती १२:३. देव जेव्हा आपल्याला पाचारण करितो किंवा आपल्यावर एखादी जबाबदारी टाकितो तेव्हा तो स्वतः आपल्या बरोबर सर्वशक्तीनिशी उभा राहतो असे म्हटले तर वावगे होणार नाही. आब्राहामाला माहित नसलेल्या देशात… Continue reading भिऊ नका देव संरक्षणाची हमी देतो, उत्पत्ती १२:३

चर्च बिल्डिंग ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमोनी / कुदळ टाकण्याचा कार्यक्रम .

                                                                🙏  कार्यक्रम पत्रिका 🙏 वचन : बलाने नव्हे, पराक्रमाने नव्हे, तर माझ्या आत्म्याने कार्यसिद्धी होईल असे सेनाधीश यहोवा म्हणतो. जखऱ्या ४: ६. सुरवातीची प्रार्थना… Continue reading चर्च बिल्डिंग ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमोनी / कुदळ टाकण्याचा कार्यक्रम .

Optimized by Optimole