जागतिक तापमान वाढ [ग्लोबल वॉर्मिंग ], उत्पत्ती :१:२८.

 ग्लोबल वॉर्मिग  वचन: फलद्रुप व्हा, बहुगूणीत व्हा पृथ्वी व्यापून टाका व ती सत्तेत आणा.  उत्पत्ती :१:२८. देवाने प्रत्येक सजीव वनस्पती, जलचर, पशु पक्षी यांना फलद्रुप व बहुगूणीत होण्याचा आशीर्वाद दिला. हा आशीर्वाद देवाच्या पवित्र इच्छेचा उच्चार आहे जो प्रत्येक सजीवात पुनरुत्पत्तीचे सामर्थ्य आहे. या आशीर्वादाच्या सामर्थ्याने आम्हामध्ये पुनरुत्पत्तीचे बीज उत्पन्न झाले. देवाने हिरवळ, वनस्पती, व… Continue reading जागतिक तापमान वाढ [ग्लोबल वॉर्मिंग ], उत्पत्ती :१:२८.

Optimized by Optimole