नवीन वर्षाचा संदेश. स्तोत्र ९६:१-३.

वचन : अहो, तुम्ही यहोवाला नवे गीत गा; हे सर्व पृथ्वी, यहोवाला गा. यहोवाला गा, त्याचे नाव धन्यवादित म्हणा; दिवसेंदिवस त्याचे तारण गाजवा. राष्ट्रांमध्ये त्याचे गौरव, सर्व लोकांमध्ये त्याची अद्युत कृत्ये जाहीर करा. स्तोत्र ९६:१–३. प्रियांनो, आपण नवीन वर्षात पदार्पण करीत आहोत. नवीन वर्ष आपल्यासाठी नवीन आशा घेऊन येते. तरी, जीवनातील प्रत्येक दिवस सारखाच असतो;… Continue reading नवीन वर्षाचा संदेश. स्तोत्र ९६:१-३.

Optimized by Optimole