समृध्दी देवापासून आहे. अनुवाद ८:१८.


वचन
:तर यहोवा तुझा देव याची तू आठवन ठेव, कारण संपत्ती मिळवायला तुला शक्ती देणारा तोच आहे. यासाठी कि त्याने आपला जो करार तुझ्या पूर्वजांशी शपथ वाहून केला तो 
त्याने आजच्या प्रमाणे स्थापावा.अनुवाद :१८

समृद्धी देवापासून आहे.

आपल्याला जे काही प्राप्त आहे ते देवापासून आहे 
हे आपण आधी लक्षात घेऊ.आपण गरीब असू अथवा श्रीमंत असू दोन्ही गोष्टी देवापासून आहेत देवाच्या योजनेचा भाग आहेत हे आपण समजले पाहिजे. वरील वचन याच संदर्भात आहे. अब्राहामाची संतान नेहमीच आशीर्वादित होती, देवाने त्यांना कधीच सोडले नव्हते तरी चारशें वर्षांची गुलामी त्यांच्या वाट्यास आली कारण त्यांना जगाच्या वाईट 
व्यवस्थितीशी अवगत करायचे होते. जगाला प्रकाश देणारे राष्ट्र म्हणून या राष्ट्राला उभे करायचे होते. देवाने इस्राईल लोकांना नम्र आज्ञाकारी होण्यासाठी अरण्यातून चाळीस वर्ष चालविले
देवाची हि योजना होती कि जेव्हां ते दुधामधाच्या प्रदेशात जाऊन श्रीमंत होतील तेव्हां त्यांनी बहकुन जाऊ नये, त्यांच्यात अन्याय अत्याचार माजू नये म्हणून देवाने त्यांना कठीण प्रसंगातून नेले, पुढे निक्षून सांगितले की तुमची श्रीमंती माझ्यापासून आहे गर्व करू नका, अन्याय अत्याचार स्वैराचार याला स्थान देऊ नका. देव आपल्या सामर्थ्यचा श्रीमंतीचा स्रोत आहे त्याला नम्रपणे समजून घेऊन अनुसरणे यातच आपले हित आहे. आपण जर गरिबीत असाल किंवा कठीण प्रसंगातून जात असाल आर्थिक समस्ये मधून जात असाल तर असे समजू नका कि तुम्ही ख्रिस्ती असताही तुमच्या बरोबर हे काय होत आहे. तर लक्षात घ्या कि देव तुम्हाला काहीतरी शिकवीत आहे, तुमच्या साठी त्याच्याकडे भव्य योजना आहे. आपल्या त्रासाच्या परिस्थितीत आनंद करा नम्रपणे त्याला अनुसरा त्याने तुम्हाला सोडलेले नाही तुम्ही आशीर्वादित आहात दुधामधाच्या प्रदेशाकडे तुमची वाटचाल होत आहे. सर्वदा प्रभू मध्ये आनंद करा. आपण श्रीमंत असू तर हे विसरू नये की श्रीमंती मला देवाने दिली आहे अशावेळी देवाला विसरून स्वैराचार करता नम्रता धारण करून त्याच्या इच्छेला समर्पित असावे म्हणजे आपण येणाऱ्या पिढ्या आशीर्वादित असतील.

प्रार्थना: हे देवा मी माझ्या गरीब परिस्थितीत तुला गौरव देतो. तुझ्या हाती माझे जीवन सुरक्षित आहे, मी तुझ्या कृपने दुधामधाच्या प्रदेशाकडे वाटचाल करत आहे . माझे सहाय्य कर कि मी कधीच कुरकुर करू नये. संपत्ती मिळवण्यासाठी मला तूच शक्ती सामर्थ्य संधी देशील. मी तुझ्या दयेची आशा धरून आहे. माझे सहाय्य कर. मी सर्व स्थितीत तुला नम्र पणे अनुसरीन तुझे गौरव माझ्या जीवनाच्या द्वारे व्हावे म्हणून तुला समर्पित जीवन जगेल. माझे सहाय्य हो. येशूच्या नावाने मागतो म्हणून ऐक आमेन.

 

 

Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browser
Disable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Optimized by Optimole